Hlavní cena, Bienále kresleného humoru 2002, Inteligentní dům, FORARCH, Praha